Τρίτη

Πολιτικά Κόμματα: από τον παραδειγματικό στον συνταγματικό άξονα


Πηγή: www.cnn.gr

Πολλές φορές διαφορετικές επιστήμες μπορούν να βοηθήσουν η μία την άλλη ακόμη και αν φαίνονται εντελώς ξεχωριστές μεταξύ τους. Ας σκεφτούμε το ακόλουθο παράδειγμα για την πολιτική με την βοήθεια της σύγχρονης γλωσσολογίας.

Ο διάσημος Ελβετός γλωσσολόγος 
Ferdinand De Saussure θεμελιωτής της σημειωτικής είχε αποδείξει πως ο λόγος των ανθρώπων αρθρώνεται σε δύο άξονες: έναν οριζόντιο άξονα και έναν κάθετο άξονα. Ο πρώτος ονομάζεται συνταγματικός (ή συντακτικός) και ο δεύτερος αποκαλείται παραδειγματικός. Ο οριζόντιος άξονας αφορά την σύνταξη και την σειρά με την οποία οι λέξεις τοποθετούνται στην ροή του λόγου μας, το γενικότερο πλαίσιο ενώ ο άλλος σχετίζεται με τις διαφορετικές λέξεις που μπορούν να αντικαταστήσουν η μία την άλλη διατηρώντας -περίπου- το ίδιο νόημα στην πρόταση ή την φράση. Για αυτό και ο πρώτος λειτουργεί οριζόντια και ο άλλος κάθετα.

Συνέχεια: www.cnn.gr